4/2024 kutsekomisjon toimub 05.12.2024

Dokumentide esitamise tähtaeg on 16.11.2024
Avaldus-ankeet palume saata digitaalallkirjastatult, muud dokumendid pdf-kujul jane@eees.ee.
Kirja manuste summaarne suurus peaks jääma max 15Mb. Taotluse võetakse menetlusse kui on esitatud kõik kohustuslikud dokumendid.
Kutse andmise korraga on võimalik tutvuda ka Kutsekoda SA lehel.
Täpsustavad küsimused: jane@eees.ee või tel: +372 51 948 537