3/2024 kutsekomisjon toimub 05.09.2024

Seoses Kutsestandardi vahetusega on alates kõikide elektriinseneride kutsete (tasemed 6, 7 ja 8) edasine avalduste vastuvõtmine peatatud , kuni uue kutsestandardi vastuvõtmiseni ja kutse andmise korra kinnitamiseni peatatud.

Eelduse kohaselt väljastab Kutsekomisjon kutseid 2024 aasta suvele kehtima hakkavate uute kutsestandardite alusele. Ning dokumentide esitamisel tuleb lähtuda koos uute standarditega kinnitatavast korrast. Dokumentide esitamise tähtaeg on 16.08.2024

Avaldus-ankeet palume saata digitaalallkirjastatult, muud dokumendid pdf-kujul jane@eees.ee.
Kirja manuste summaarne suurus peaks jääma max 15Mb. Taotluse võetakse menetlusse kui on esitatud kõik kohustuslikud dokumendid.
Kutse andmise korraga on võimalik tutvuda ka Kutsekoda SA lehel.
Täpsustavad küsimused: jane@eees.ee või tel: +372 51 948 537