Elektroenergeetikast

Siia püüame koondada harivat ja silmaringi avardavat informatsiooni Seltsi liikmetele ja ka kõigile teistele energeetikast huvitaiule. Viited ja soovitused on oodatud kontakandmete vormi kaudu.

Eesti elektrisüsteemi varustuskindluse eest vastutab Elering, kes lisaks iga aastasele varustuskindluse aruandele viib läbi veel mitmeid uuringuid.

OSKA analüüsib Eesti majanduse arenguks vajalike oskuste ja tööjõu vajadust lähema 10 aasta jooksul. Energeetika ja kaevandamise valdkonna tööjõu- ja oskustevajaduse prognoos valmis 2017. aasta esimeses pooles.

Energiatalgud.ee on veebikeskkond, mis on loodud Eesti energiamajanduse edendamiseks ning energiavaldkonna eesmärkide seadmise ning täitmise soodustamiseks ning võimaldamiseks. Selleks kogutakse ning edastatakse veebilehel kõiki asjakohaseid energiavaldkonna andmeid, uuringuid ning teadmisi ning soodustatakse huvigruppide vahelist arutelu ja koostööd.

Ettekanded

EEES 30 ettekanded
“10 eelmist aastat” – Ants Morel/ “Kõrgharidusega energeetikaspetsialistide vajadus Eleringi pilgu läbi”  – Mart Landsberg/ “Elektrialane kõrgharidus Eestis: Väljakutsed ja võimalused”  – DIOTECH/ “Elektrivaldkonnas isiku kompetentsuse kahelt tõendamissüsteemilt üleminek ühele (kutsetele)”  – Merike Ring/ “Meretuuleparkide vajadused hariduse valdkonnas” – Rene Tammist/ “TalTechi täiendusõppe võmalused” – Hanno Tomberg
Infopäeva 2023 materjalid
9. mail 2023 toimunud infopäeva ettekanded “Ülevaade sünkroniseerimisest Mandri Euroopa sagedusalaga” – Hannes Kont, Eleringi Sünkroniseerimise programmi direktor/ “Eesti energiapoliitika alustalade rekonstrueerimisest” – Rein Vaks, MKM Energeetikaosakonna juhataja/ “Elektriinseneri kutsetest” – Lembit Vali, Kutsekomisjoni esimees/ Parim magistritöö “Alalisvooluühenduste mõju vahelduvvooluvõrgu distantskaitsele” – Leino Schnur/ Kogu töö on loetav TalTech digikogust...
Üldkoosoleku ja infopäeva 2020 materjalid
15. Oktoobril 2020 toimunud infopäeva ettekanded: “Eesti raudtee taristu elektrivõrgud ja -süsteemid: täna ja homme” – Sergei Andrejev,  Peaprojektijuht/ “Tallinna Vanasadama kaldaelekter” – Riho Jaanson/ “Rail Baltic” – Kalle Tilga, Elektrisüsteemi projektijuht
Üldkoosoleku ja infopäeva 2019 materjalid
10. mail toimunud infopäeva ettekanded “Taastuvenergeetikast” – Innar Kaasik, Reigo Kebja, Enefit Green/ “Tuumaenergeetikast” – Marti Jeltsov, Vattenfall; Kalev Kallemets, MTÜ Eesti Tuumajaam/ “Desünkroniseerimisest” – Kalle Kilk, Elering AS/ “Smagrinet – Euroopa Liidu Tarkvõrgu kompetentsikeskus” – Karl Kull, TalTech/ “Salvestamises lühidalt” – Rein Oidram

Mõtteid

Siin avaldame Seltsi liikmete mõtteid energeetika ja elektrivaldkonast. Need ei kajasta Sletsi ametlikke seisukohti, kuid väärivad kaasa mõtlemist ja sobivad seemneks diskussioonile.

Tuuleenergeetika kõrged aated ja tegelikud tulemused
EEES on oma kodulehel avaldanud mitmeid minu koostatud ülevaateid taastuvenergeetika arengute, energia salvestamise ja sünkroniseerimise kohta. Senine ülevaade taastuvenergeetika probleemidest sisaldas Eesti Statistika poolt avaldatud andmete põhjal tehtud analüüsi kuni aastani 2017 ja see avaldati 2019. Vahepealsete aastate jooksul on toimunud olulisi muutusi ja tegin täiendava analüüsi ikka Eesti Statistika andmete põhjal aastani 2021. Kuna statistikaamet kontrollib oma andmeid põhjalikult, siis on avaldamisega kaasnev ka kuni 2...

EESTI ELEKTROENERGEETIKA SELTS

Aadress:  NRG-502  Ehitajate tee 5,  Tallinn  19086 Eesti
+372 5815 7570    eees@eees.ee