Uued kutsestandardid

Alates 01.07.2024 väljastab Eesti Elektroenergeetika Selts elektriinseneri kutseid uute kutsestandardite alusel.

Võrreldes varasemaga on vähenenud spetsialiseerumiste ja valitavate tööosade hulk. Vastavalt kehtivatele kutsestandardile on elektriinseneridel võimalik valida kahe spetsialiseerumise vahel:

  • Ehitiste elektripaigaldised
  • Elektrivõrgud ja -süsteemid

Elektriinseneri kutset saab taotelda ilma valitava tööosata, kuid Seadme ohutuse seaduse alusel kehtestatud  määruse “Seadme vahetu kasutaja, kasutamise järelevaataja, seadmetööd ja auditit tegeva isiku kompetentsusele ja selle tõendamisele ning sertifitseerimisskeemile esitatavad nõudede” alusel vastutava spetsialistina tegutsemiseks on vajalik vastav valitav tööosa:

  • Elektrivõrgu primaarseadmete ehitamine ja käit
  • Elektrivõrgu releekaitse ja automaatika ehitamine ja käit
  • Elektrivõrgu projekteerimine
  • Elektrivõrgu auditeerimine
  • Ehitiste elektripaigaldiste ehitamine ja käit
  • Ehitiste elektripaigaldiste projekteerimine
  • Ehitiste elektripaigaldiste auditeerimine

 Valitavate tööosade puhul lisandub normitundmise eksam. 

Lisa kommentaar