Seltsi liikmeteks on rohkem kui 200 elektri valdkonna kõrgharidusega isikut, valdkonna ettevõtted ning noorliikmetena üliõpilased.

Viiele teenekale seltsi liikmele on antud Eesti Elektroenergeetika Seltsi auliikme staatus:

  • Aleksander Moltsar
  • Voldemar Enno
  • Tiit Metusala
  • Tõnu Müürsepp
  • Heikki Olavi Silvan

 

EEES juriidilised liikmed on:

ABB Eesti AS
Eesti Energia AS
Elektrilevi OÜ
Elering AS
Empower AS
Energiaring OÜ
Finetrek OÜ
Siemens Energy Oy Eesti filial
TMV Power OÜ
Tallinna Sadam AS