Seltsi liikmeteks on ligi 200 elektri valdkonna kõrgharidust omava isikut ja valdkonna ettevõtted ning noorliikmetena üliõpilased. Viiele teenekale Seltsi liikmele on üldkoosoleku otsusega antud Seltsi auliikme staatus.

Seltsi auliikmed

  1. Aleksander Moltsar
  2. Voldemar Enno
  3. Tiit Metusala
  4. Tõnu Müürsepp
  5. Heikki Olavi Silvan

Juriidilised liikmed

ABB Eesti AS
Eesti Energia AS
Elektrilevi OÜ
Elering AS
Empower AS
Energiaring OÜ
Finetrek OÜ
Merko Infra AS
Siemens Osakeyhtiö Eesti filiaal
TMV Power OÜ
Tallinna Sadam AS