Vastavalt Kutseseadusele peab kõigi väljastatud kutsete üle arvestust Kutsekoda, hallates selleks Kutseregistrit.

Kutseregistrist on võimalik otsida isiku ja kutse järgi ja kutse järgi.