Siia püüame koondada harivat ja silmaringi avardavat informatsiooni Seltsi liikmetele ja ka kõigile teistele energeetikast huvitaiule. Viited ja soovitused on oodatud kontakandmete vormi kaudu.

EEES korraldatud erialapäevadel kõlanud ettekanded leiab lingilt Ettekanded

Viited päevakajalistele artiklitele leiab rubriigist Lugemist.

Eleringi toimetiste sari sisaldab lisaks iga-aastastele varustuskindluse aruannetele aktuaalsemaid ja olulisemaid uuringuid, aruandeid ja käsiraamatuid. 

OSKA analüüsib Eesti majanduse arenguks vajalike oskuste ja tööjõu vajadust lähema 10 aasta jooksul. Energeetika ja kaevandamise valdkonna tööjõu- ja oskustevajaduse prognoos valmis 2017. aasta esimeses pooles.

Energiatalgud.ee on veebikeskkond, mis on loodud Eesti energiamajanduse edendamiseks ning energiavaldkonna eesmärkide seadmise ning täitmise soodustamiseks ning võimaldamiseks. Selleks kogutakse ning edastatakse veebilehel kõiki asjakohaseid energiavaldkonna andmeid, uuringuid ning teadmisi ning soodustatakse huvigruppide vahelist arutelu ja koostööd.