Toimub 10. mail TTÜ-s kell algusega kell 13

Siia saavad tulla ka teiste seltside esindajad/ liikmed
Esinejad ja ettekanded:

  • · Taastuvenergeetikast, Innar Kaasik, Enefit Green, Reigo Kebja, Enefit Green
  • · Tuumaenergeetikast, Marti Jeltsov, Vattenfall; Kalev Kallemets, MTÜ Eesti Tuumajaam
  • · Desünkroniseerimisest, Kalle Kilk, Elering AS
  • · Hetkel aktuaalsed teemad energiapoliitika kujundamisel - Timo Tatar, MKM
  • · Paneel, Energeetika tulevik

Edasi üldkoosolek kell 16. Kes ise tulla ei saa, palun andke volitus teistele tulijatele, et üldkoosolekul oleks otsuste vastuvõtmisek vajalik kvoorum. Tühi volituse plankett alla laadimiseks.

Üldkoosoleku teemade plaan:
Koosoleku juhataja ja protokollija valimine
1. EEES tegevusaruanne
2. EEES majandusaasta aruanne
3. Revisjonikomisjoni aruanne
4. Aruannete kinnitamine
5. 2018. aasta eelarve täitmine
6. 2019. aasta eelarve, liikmemaksu printsiibid
7. 2019. aasta tegevussuunad
8. Põhikirja muudatused, vajadusel
9. Juhatuse liikmete valimised
10. Juhatuse esimehe valimine
11. Sõnavõtud
12. Omavaheline vestlus

Kohtumiseni!

 Ants Morel
EEES juhatuse esimees