Toimub 10. mail TTÜ-s kell algusega kell 13

Siia saavad tulla ka teiste seltside esindajad/ liikmed
Esinejad ja ettekanded:

  • · Enefit Green – Tuleviku suunad –Innar Kaasik
  • · Desünkroniseerimine – esineja Kalle Kilk
  • · Tuumaelekter - Henri Ormus
  • · MKM - Timo Tatar (energeetika asekantsler) - täpsustub
  • · Horizon Projekt TTÜ-s (Karl Kull) -  täpsustub

Edasi üldkoosolek, teemade plaan:
Koosoleku juhataja ja protokollija valimine
1. EEES tegevusaruanne
2. EEES majandusaasta aruanne
3. Revisjonikomisjoni aruanne
4. Aruannete kinnitamine
5. 2018. aasta eelarve täitmine
6. 2019. aasta eelarve, liikmemaksu printsiibid
7. 2019. aasta tegevussuunad
8. Põhikirja muudatused (vajadusel)
9. Juhatuse liikmete valimised
10. Juhatuse esimehe valimine
11. Sõnavõtud
12. Omavaheline vestlus

Kohtumiseni!

 Ants Morel
EEES juhatuse esimees