Eesti Elektroenergeetika Selts (EEES) on vabatahtlik loominguline kutseühendus, mis ühendab elektroenergeetika erialade elektriinsenere ja üliõpilasi ning ettevõtteid.

Seltsi liikmete põhilised tegevusalad on:

  • elektri tootmine, ülekanne, jaotamine ja –müük; 
  • elektriliinide, alajaamade ning elektri tugevvoolu- ja automaatikapaigaldiste projekteerimine, ehitamine ja käit;
  • üliõpilaste ja inseneride erialane koolitus ja täiendusõpe.

mast