EEES üldkoosolek ja infopäev toimub 17. mail 2018 algusega kell 14.00.
Toimumiskoht: TTÜ, NRG maja, auditoorium 131.

Algusega 14:00 üldkoosolek:
1. Ülevaade EEESi tegevusest;
2. Majandusaasta aruanne;
3. Revisjonikomisjoni aruanne;
4. 2017 eelarve täitmine;
5. 2018 eelarve;
6. 2018 liikmemaks;
7. Tegevussuunad 2018-2019;
8. Juhatuse koosseisu muudatused;
9. Juhatuse esimehe valimine;
10. Sõnavõtud.

Alates 15:00 kuni 17:00 ettekanded:
* Meretuuleenergeetika (Siim Paist, Nelja Energia);
* Laineenergia kasutamine elektritootmisel (Nikon Vidjaev, TTÜ);
* II põlvkonna biokütused (Vahur Rooni, EMÜ);
* Taastuvenergia kasutamisvõimalused (Aavo Kärmas, Enefit Green).

NB! Üldkoosoleku õnnestumiseks on vajalik kvoorum - ehk kui Sul ei ole võimalik olulisel põhjusel osaleda, siis palun volita tuttavat EEESi liiget.
Juhul, kui Sa ei ole veel EEESi liige, siis liitumiseks leiad info kodulehelt:
http://www.eees.ee/index.php/et/seltsist/liitumine

Pärast ettekandeid vestlused ja arutelud vabas vormis.