Toimub 17. juuni 2021 TTÜ auditooriumis NRG 226 algusega kell 14.

Siia saavad tulla ka teiste seltside esindajad/ liikmed
Esinejad ja ettekanded:

1. Kui pikka rohetiigrihüpet vajab Eesti Energeetika, Andres Veske
2. Jaotusvõrguettevõttest Elektrilevi OÜ, Mihkel Härm
3. Eesti energeetika strateegiast, Timo Tatar
4. Elektriinseneri kutsetest, Lembit Vali

Edasi üldkoosolek kell 16. Kes ise tulla ei saa, palun andke volitus teistele tulijatele, et üldkoosolekul oleks otsuste vastuvõtmisek vajalik kvoorum.

Tühi volituse plankett alla laadimiseks.

Üldkoosoleku teemade plaan:
Koosoleku juhataja ja protokollija valimine

1. Juhatuse aruanne
2. 2020.a. majandusaasta aruanne
3. Revisjonikomisjoni aruanne
4. 2020.a. majandusaasta aruande kinnitamine
5. Revisjonikomisjoni aruande kinnitamine
6. Juhatuse liikmete tagasikutsumine, uute juhatuse liikmete valimine, volituste pikendamine
7. Juhatuse esimehe valimine
8. Tegevussuunad 2021-2022
9. Eelarve projekt 2021
10. Liikmemaks 2021-2022
11. Muud küsimused ja sõnavõtud

Kohtumiseni!

 Ants Morel
EEES juhatuse esimees